#htmlcaption1 Go UP! Pure Javascript. No jQuery. No flash. #htmlcaption2 Stay Connected

තලමල වරුණ

0 comments


තල මලක් පිපෙන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකිනි. තල මලක් පිපීමෙන් එම ගසේ අවසානය උදා කරවයි.පුරාණ ගම්වල සිටි අය සිතුවේ තල මල් හතක් පිපුණු කලට අහල ගම් හතක්ම පාළුවන බවටයි. ඒ නිසා ඔවුහු තල මල දෙස බැලුවේ ගෞරව සම්ප්‍රයුක්ත බියකිනි. ඒ නිසාම තල මල පිළිබඳව පබැඳු කවි අපමණය. තල මල් කවි නොයෙක් ආකාරයට ගායනා කල හැක.මිනිස් ජිවිතයේ ඇති අනියත බව මේ කවි වලින් සිහිපත් කරවීම වැදගත් ලක්ෂණයකි


01. උතුම් මෙ අපෙ මුනි බෝ මුල වැඩලා
                            සිහිකර ගත් පෙරුමන්                        බලයෙන්

      දිනන්නෙ ගොරතර මර සෙන් බිඳ හැර
                             තුන් ලෝ එළි කර දුන් මෙ                බුදුන්

      සතුන් සසර දුක් මුදන දහම් පල
                              දෙසමින් ඇති කළේ සඟ                  තෙරුවන්

      මෙතුන් සරණ මගෙ සිරස දරාගෙන
                                මඳක් මෙ තල මල වරුණ              කියන්02. ලස්සන මයුරාපෙණ පිට වැඩ හිඳ
                                කඳ කුමරිඳු වරදක්                           නොපෙනේ

    දොස්හැර මිහිකත සිවුරඟ මඬල ද
                                  එ සමන් බොක් සැල දෙවි                සඳිනේ

    දොස් දුරලා මගෙ දිවි රැක දෙනු සොඳ
                                   විස්තර කන්දස්                              සාමියනේ

     විස්තර තල මල වරුණ කියම් මම 
                                      අනුරාපුර                                  සිද්ධස්ථානේ03.දෙරණ පලා පැළපත නැගලා මුල
                               සොමි කරලා ගල උඩ                        නැගලා

     වරුණ මුලා යති දුන් ලොබලා ගොඩ
                                මුහු කරලා අතු පතර                         වෙලා
      
      සරණ බලා ගොබ කප්පවලා පොත්
                                පත් සදලා ධර්මය                              ලියලා

      පුදන කලා මුනි සඳට ලොලා ගියෙ
                                 රුව බබළන මල පුබුදු                       වෙලා


04.ආවා තලගස නාග ලොවේ සිට
                                 මතු පන්දාහක                                 නවතින්නේ

    ආවා බමරිඳු මෙහි රොන් ගන්නට 
                                 පුදින තුරුවට                                   ගැවසෙන්නේ

     ජාවා එන කඳුලෙන් නාවා ඇස
                                හංස පෙළක් මෙන් ලෙළ                   දෙන්නේ
     
     හේවා පලහේ වත්තේ තලමල
                                 මගට පෙනේ දාගැබ                         ලෙසිනේ05.නිල්මිණි දෝ නිලුපුල් පෙති දෝ බැඳි 
                        දද පෙළදෝ ලෙස මිණි                                 ඔබිනා
  
     මල් පෙති දෝ මිණි රැස් කඳ දෝ මිණි  
                          මුතු විල දෝ සිව් අත                                   බෙදුනා

     ලොල් කත දෝ එන ළඳ බිලිඳෝ මල
                         දැකපු ලදෝ කවි කර                                  යනෙනා

      කල්පය දෝ කලියුගයට දෝ පුර 
                         තලමල දෝ මේ රුව                                   දිලෙනා
06.සරා සඳුන් සොඳ කපුරු මෙ පිනිදිය 
                      සුවඳින් ගුවනේ ලෙළ                                     දෙන්නේ

       විරාජිත වූ සවඩි දඟේ මෙන්
                      මල්පෙති සිව් අත  බේද                                  උනේ
      
      වරා රූප මහ බඹා කරපු 
                     නොවේ ද විසිතුරු සක්                                     රජුනේ

      නුරා ඔබත් මේ රූමත් තල මල 
                            මිණි බැඳි රන් මල ලෙස                           වන්නේ
07.සොඳින් බලා දන එරන් තුලා නද 
                       රුවන් සතක් සේ මහ බඹු                               එවනා

     ගුවන් තලා මැද විමන් බලා යන 
                       විස්කම් දෙව් කළ රුවක්                                  මෙනා

      අඳුන් වලා ගැබ මැදින් පලා ගෙන 
                        ගමන් කරන පුන් සඳක්                                  මෙනා

       මුදුන් වෙලා ගැබ කුසුම් සලා වට 
                        සඳුන් රුකක් සේ මල                                     මුදුනා
08.ශ්‍රී භගවත් අප ගෝතම බෝසත්
                     බුදු වෙන්නට සදනා                                         වේලේ

      බෝ බලවත් වසවත් මර දෙවිඳුන් 
                      යුද කළ ශ්‍රී ජය බෝදි                                        මුලේ

      ඒ බලවත් මරු පරදා බුදු වී 
                     තිලොවග මුනිඳුගේ දහම්                                   බලේ

      රුව ගුණ යුත් කවි පද බැඳ කීවට
                       වස් නැත තල මල රුව                                   බැබලේ

09.අහල ගම්වල වැවේ තලගස් 
              නෑ අපේ ගම                                                         වැඩෙන්නේ

      පතළ කවි ඇත එහෙව් ගම්වල 
                      අපට නැත්තේ කිසි                                          දිනේ

     ගම්මු රැස් වී කතා බස් කර 
                       මෙලෙස තීරණ                                             යොදන්නේ

     වවමු තලගස් නෑර හැමතැන
                     එකා මෙන් අප ගම්                                          තුලානේ
10. කතිකා කරලා තල ඇට සොයලා
                හැමදෙන තම තමන්ගේ                                         වත්තේ      
   
     සිටෙව්ව තල ඇට ගොබ මතුකර පැළ
                   වුනෙ නෑ කිසිවකු   ගේ                                        වත්තේ

     දෙවියන් දුන්නේ පැළවුණු පැළයක්
                  අදිකාරම් මැතිඳුගේ                                              වත්තේ

     කීවට වස් නැත සතර වරම් දෙවි
                   පැළයට රැකවල්  දී                                              ඇත්තේ

11.මෝරා තලගස නුබ ගැබ විලසට 
                  සතර අතට අතු                                             විහිදෙන්නේ
     
     පතුරා සිවු දෙස යනෙන දනෝ ඉඳ
                   මඳ සිසිලක් ඉන්                                           විඳගන්නේ

      දාර ගැබක් මෝරා එන විලසට
                   මල් කැකුළක් ඉන්                                        මතුවෙන්නේ

       සතර වරම් දෙවි බාරට අරගෙන
                    වාගෙයි ඒ මලවට                                         එන්නේ

12.යන්නට හොඳයි ශ්‍රී මහ බෝ අනුර                   පුරේ
     ගොන් බැඳි රියවලින් යා හැක අනුර                පුරේ
     හොඳට හොඳයිතල මල ඇත බරට                  බරේ
     අලි ඇතු පිටින් වඩවමු එ මල පෙර                 හැරේ


13.සල් උයනක් සැදිලා වැට                      ආනන්දේ
     පොල් උයනක් සැදිලා ඇත                   කිරින්දේ
     මල් තොරණක් ගෙතුවා වැනි               කුමන්දේ
     තල මල් හතක් එක පෙළට ම               කිරින්දේ
Read more »

උග්ගල් අළුත්නුවරකතරගම් දේවාලයට සම්බන්ධ ප්‍රවේණි රාජකාරි සේවාවන් පිලිබඳ විස්තර

0 comments

උග්ගල් අළුත්නුවරකතරගම් දේවාලයට සම්බන්ධ ප්‍රවේණි රාජකාරි සේවාවන් පිලිබඳ විස්තර

අළුත්නුවර ගමේ පරවේණි පංගු

අංකය
පංගුවේ නම                                           
එම පංගුවට අයත් සිරිත් රාජකාරි
01
අත්තනායක මොහොට්ටි නිලේ පංගුව
ඉල්මහ කාත්තිය  අවුරුදු කාත්තිය සහ මහ පෙරහැර කරවීම -දින අනුවක් දේවාලයේ අලුත්වැඩියාව
02
මහබෙත්මේ කපුනිලේ පංගුව
කාත්තිවල දී හා මහ පෙරහැරෙ දී දෙවියන් වැඩමවීම දින හතළිහක් දේවාලයේ අළුත්වැඩියා වැඩ කිරීම
03
කුඩා කපු නිලේ පංගුව
ඉහත සඳහන් පංගුවේ මෙන් කාත්ති දෙකේ දී රාජකාරි කිරීම අලුත්වැඩියා වැඩ
04
මහාබෙත්මේ බතවඩන නිලේ පංගුව
මුළුතැන් වැඩීමේ රාජකාරිය-දින විස්සක් අළුත්වැඩියා කිරීම
05
පිරිත් නිලේ පංගුව
පිරිත් කීමේ රාජකාරිය (ගිහියෙකුට අයත් නොවේ)
06
විහාරේ පංගුව
උදේ හවස මල් පුජා කිරීම,දිනපතා ආහාර පුජාව
07
අත්තනායක පංගුව
දේවාලයේ ගබඩාව බාරව සිටීම
08
කිරිල්ලවල අත්තනායක පංගුව
ඉහත සඳහන් පංගුවේ මෙන් රාජකාරි කිරීම-අළුත්වැඩියා කිරීම දින හතළිහයි
09
රත්නායක පංගුව
දේවාලයට අයත් කොඩි,තිර ආදිය ගණන් බලා ආරක්ෂා කිරීම- මුත්තෙට්ටු අටුලෑම,අලුත්වැඩියා වැඩ දින විස්සක්
10
තොටපල්ලේ ගෙබලන පංගුව
දේවාලයේ දොර යතුර බාරව සිටීම-වියන් ඇල්ලීම
11
දැලිගුරු අරාවේ ලිඳගාවා පංගුව
මුළුතැන් බෑම
12
පොකුණේ ගෙබලන පංගුව
දහවෙනි පංගුවේ රාජකාරිය මෙන්ය
13
තොටපල්ලේ පලිහවඩන පංගුව
දෙවියන් වැඩමවන විට පලිහ සහ වියන් ඇල්ලීම,දේවාලය රැකවල් කිරීම
14
බෝගහකුඹුරේ පට්ටිකාර පංගුව
මුළුතැන් සඳහා හුන් කිරි හා තෙල් දීම-අලුත්වැඩියාවේ දින විස්සක් යෙදීම
15
හපුගහ අරාවේ පට්ටිකාර පංගුව
ඉහත සඳහන් පංගුවේ මෙන් රාජකාරි කිරීම-දේවාලයේ වහලවල උළු මාරු කිරීම-නොතෙමෙන සේ පවත්වාගෙන යාම,අවශ්‍ය වූ විට දේවාලයට වලං කලං ආදිය සැපයීම
16
පොකුණේ බරනැන්දු බඩහැල පංගුව
දේවාලයේ වහලවල උළු මාරු කිරීම-නොතෙමෙන සේ පවත්වාගෙන යාම,අවශ්‍ය වූ විට දේවාලයට වලං කලං ආදිය සැපයීම
17
බඩහැල පංගුව
දේවාලයේ වහලවල උළු මාරු කිරීම-නොතෙමෙන සේ පවත්වාගෙන යාම,අවශ්‍ය වූ විට දේවාලයට වලං කලං ආදිය සැපයීම
18
පොකුණේ බඩහැල පංගුව
දේවාලයේ වහලවල උළු මාරු කිරීම-නොතෙමෙන සේ පවත්වාගෙන යාම,අවශ්‍ය වූ විට දේවාලයට වලං කලං ආදිය සැපයීම
19
ගී කියන බඩහැල පංගුව
කාත්ති තුනට දේවාලයට පැමිණ සිටීම - අනික් රාජකාරි-දේවාලයේ වහලවල උළු මාරු කිරීම-නොතෙමෙන සේ පවත්වාගෙන යාම,අවශ්‍ය වූ විට දේවාලයට වලං කලං ආදිය සැපයීම
20
ඉඹුල්පේ ආචාරි පංගුව
දේවාලයේ යකඩ වැඩ කර දීම-දෙවියන් වැඩමවන රථය ඇදීම
21
හටන්පොල ආචාරි පංගුව
දේවාලයේ යකඩ වැඩ කර දීම-දෙවියන් වැඩමවන රථය ඇදීම
22
මාමල්ගහ ආචාරි පංගුව
දේවාලයේ යකඩ වැඩ කර දීම-දෙවියන් වැඩමවන රථය ඇදීම
23
රදාගේ ජාහළු පංගුව
රථය වියන් බැඳීම-පිරුවට දීම-පියවිලි එලීම සහ වෙනත් අවශ්‍යතාවයන් වලදී වියන් බැඳීම
24
සුද්දහළු පංගුව
රථය වියන් බැඳීම-පිරුවට දීම-පියවිලි එලීම සහ වෙනත් අවශ්‍යතාවයන් වලදී වියන් බැඳීම
25
නළුවෙල රදා පංගුව
පත්තිනි දේවාලයේ වියන් බැඳීම-දෙවියන් වැඩමවන විට පියවිලි එලීම
26
පාලම රදා පංගුව
පත්තිනි දේවාලයේ වියන් බැඳීම-දෙවියන් වැඩමවන විට පියවිලි එලීම
27
ගණිත පංගුව
පත්තිනි දේවාලයේ වියන් බැඳීම-දෙවියන් වැඩමවන විට පියවිලි එලීම පෙරහැර සහ කාත්ති උත්සව සඳහා නැකත් සැදීම
28
වැරවුලන්දේ දුනුකාර පංගුව
දෙවියන්ගේ හළු අපුල්ලා දීම,දෙවියන් වැඩම වන විට පියවිලි එලීම,උඩුවියනට පිරුවට දීම
29
රත්නහළු පංගුව
දෙවියන්ගේ හළු අපුල්ලා දීම,දෙවියන් වැඩම වන විට පියවිලි එලීම,උඩුවියනට පිරුවට දීම
30
ගොඩකුඹුරේ තෙල්කාර පංගුව
තෙල් සැපයීම
31
මාලුකාර පංගුව
මුළුතැනට එළවළු දීම
32
හත්තැල්ලේ මාලුකාර පංගුව
ඉහත පංගුවේ මෙන් රාජකාරිය කිරීම
33
මේස්ත්‍රිය පංගුව
දේවාලයේ මැහුම් මැසිම,රථය සරසන විට කොත තැබීම,තේවාවේ දී හක්ගෙඩිය පිඹීම,දේවාලයේ කිරි ඉතිරවීම ,කුඹේ ඇදීම
34
තෝන්ඩිය හක්කාර පංගුව
රථය සරසන විට කොත තැබීම,තේවාවේ දී හක්ගෙඩිය පිඹීම දේවාලයේ කිරි ඉතිරවීම,කුඹේ ඇදීම
35
පාලුහක්කාර පංගුව
ඉහත පංගුවේ මෙන් රාජකාරි කිරීම
36
පත්තිනි කපුනිලේ පංගුව
පත්තිනි කෝවිලේ දෙවියන් වැඩම කිරීම,පාන්මඩුව නැටීම
37
උඩවෑකඩ තම්මැට්ටන්කාර පංගුව
තම්මැට්ටන් ගැසීමේ රාජකාරිය
38
ගුරියඹ ඔතු පංගුව
දේවාලයේ මුලාදෑනින්ට අඩුක්කුවක් දීම
39
මඩමේගේ වත්තෙ පංගුව
අළුත්වැඩියා වැඩ කිරීම
40
සත්කාර පංගුව
දේවාලයට ඔතු දීම
41
ඔතු පංගුව
දෙදවසක් අළුත්වැඩියා වැඩට උදව් දීම,දේවාලයේ මුළුතැන් බෑමේ රාජකාරිය
42
මුළුතැන් පංගුව
දෙදවසක් අළුත්වැඩියා වැඩට උදව් දීම,දේවාලයේ මුළුතැන් බෑමේ රාජකාරිය
43
දැලිගුරු අරාවේ මුරුතැන් පංගුව
දෙවියන් වැඩමවන විට කුඩේ ඇල්ලීම
44
මාමල්ගහ කුඩකාර පංගුව
දෙවියන් වැඩමවන විට කුඩේ ඇල්ලීම
45
මාමල්ගහ පලිහවඩන පංගුව
දෙවියන් වැඩමවන විට කුඩේ ඇල්ලීම
46
වෙරළුගහ කුඹුරේ කුඩාකාර පංගුව
දෙවියන් වැඩමවන විට කුඩේ ඇල්ලීම
47
දිගනෙ කඩකාර පංගුව
පණිවිඩ කීමේ රාජකාරිය සහ බස්නායක නිලමේ කැටුව ගමන් කිරීම
48
තිඹිරිපෙල හෙවනැන්නැහෙ පංගුව
පණිවිඩ කීමේ රාජකාරිය සහ බස්නායක නිලමේ කැටුව ගමන් කිරීම
49
කුඩාගම හෙවැන්නැහෙ පංගුව
පණිවිඩ කීමේ රාජකාරිය සහ බස්නායක නිලමේ කැටුව ගමන් කිරීම
50
කඳුකරගෙ හෙවැන්නැහෙ පංගුව
පණිවිඩ කීමේ රාජකාරිය සහ බස්නායක නිලමේ කැටුව ගමන් කිරීම
51
දාන්දාවෙ  හෙවැන්නැහෙ පංගුව
මාරුවෙන පංගුවක්
52
කරඳගොල්ලෙ හෙවැන්නැහෙ පංගුව
මාරුවෙන පංගුවක්
53
නැකතිගෙ පංගුව
පෙරහැරෙ කවි කීම,තාලන් ගැසීම
54
මලවර පංගුව
පෙරහැරෙ කවි කීම,තාලන් ගැසීම
55
හන්කරාවේ මලවර පංගුව
පෙරහැරෙ කවි කීම,තාලන් ගැසීම
56
මලවර පංගුව
පෙරහැරෙ කවි කීම,තාලන් ගැසීම
57
උඩගෙදර ඉලංගමේ කවිකාර පංගුව
පෙරහැරෙ කවි කීම,තාලන් ගැසීම
58
පාලම කවිකාර පංගුව
පෙරහැරෙ කවි කීම,තාලන් ගැසීම
59
පල්ලේගෙදර ඉලංගමේ කවිකාර පංගුව
පෙරහැරෙ කවි කීම,තාලන් ගැසීම
60
මල් තේ වේ පංගුව
පෙරහැරට මල් වට්ටි දීම
61
හන්කරාවේ මානික්ක පංගුව
පෙරහැරට මල් වට්ටි දීම
62
උඩගෙදර මානික්ක පංගුව
දේවාලයේ නැටීම
63
තනිනිළ පංගුව
දිග්ගෙයි නැටීම,දවුල් ගැසීම
64
මොට්ටුක්කාර පංගුව
දිග්ගෙයි නැටීම,දවුල් ගැසීම
65
උඩගෙදර ඉලංගමේ මොට්ටුක්කාර පංගුව
දිග්ගෙයි නැටීම,දවුල් ගැසීම
66
කොම්බු නිලේ පංගුව
පෙරහැරේදී කොම්බු නැටීම
67
තනිනිළ පංගුව
මාරුවෙන පංගුවකි
68
තෙල් නිළ පංගුව
පෙරහැරෙ නීල පන්දම් ඇල්ලීම,දවුල් ගැසීම
69
යටිකිඳ දවුල්කාර පංගුව
පෙරහැරෙ නීල පන්දම් ඇල්ලීම,දවුල් ගැසීම
70
පාලම තනි නිළ පංගුව
පෙරහැරෙ නීල පන්දම් ඇල්ලීම,දවුල් ගැසීම
71
තටුනිළ පංගුව
දේවාලයට තටු කොළ දීම
72
නයියන්ඩිකාර පංගුව
නයියන්ඩි නැටීම
73
නෝක්කු පංගුව
නයියන්ඩි නැටීම
74
කොට්ටුඅරාවේ කෝලක්කාර පංගුව
නයියන්ඩි නැටීම
75
කොට්ටුඅරාවේ කෝලක්කාර පංගුව
නයියන්ඩි නැටීම
76
කොට්ටුඅරාවේ කෝලක්කාර පංගුව
දේවාලයේ නැටීම
77
පාලම ඉලංගමේ මානික්ක පංගුව
දේවාලයේ නැටීම
78
අශදගම තුනි නිළ පංගුව
කාත්ති වලදී සහ මහ පෙරහැරේදී හේවිසි කිරීම,ගරායක් නැටුමේ දී බෙර ගැසීම
79
කරපේ කුඹකාර පංගුව
කාත්ති වලදී සහ මහ පෙරහැරේදී හේවිසි කිරීම,ගරායක් නැටුමේ දී බෙර ගැසීම
80
කරපේ තොටුපල පංගුව
කාත්ති වලදී සහ මහ පෙරහැරේදී හේවිසි කිරීම,ගරායක් නැටුමේ දී බෙර ගැසීම
81
මොරකඳුරෙ බෙරකාර පංගුව
කාත්ති වලදී සහ මහ පෙරහැරේදී හේවිසි කිරීම,ගරායක් නැටුමේ දී බෙර ගැසීම
82
දවුල් නිලේ පංගුව
දවුල් ගැසීම
83
තම්මැට්ට්න්කාර පංගුව
තම්මැට්ටන් ගැසීම
84
කරපේ හොරණෑකාර පංගුව
හොරණෑව පිඹීම
85
පාලම
මානික්ක පංගුව දේවාලයේ නැටීම
86
කප්හිටවන පංගුව
පෙරහැර කප් සිටුවීම
87
හෙවතැන්නෙහි පංගුව
අලුත්වැඩියාවල් කිරීම
88
අතපත්තු මොහොට්ටි නිලේ පංගුව
රාජකාරි කිරීම
89
කෙවලගල් ඔතු පංගුව
දේවාලයට ඔතු වී බෙරයක් දීම,අළුත්වැඩියා වැඩ
90
ඔතු පංගුව
දේවාලයට ඔතු වී පෑලක් දීම
91
දොඩන්ගොඩගේ ඔතු පංගුව
ඔතු වී පහලොස්දාහක් තනිනිළ පංගුවට දීම
92
දොඩන්ගොඩගේ ඔතු පංගුව
තනිනිළකාරයාට ඔතු වී කුරුණි අටක් දීම
93
මුල්ලේ කුඹුරේ පංගුව
ඔතු වී කුරුණි හතරක් දේවාලයට දීම,අළුත්වැඩියා වැඩ,බස්නායක නිලමේගේ බර ගෙන යාම
94
කපුනිලේට ඔතු දෙන පංගුව
කපුනිලේට ඔතු වී පෑලක් දීම
95
පිරිත් නිලේට ඔතු දෙන පංගුව
පිරිත්නිලේට ඔතු වී පෑල පහක් සහ පැන්ස හයක් දීම
96
ගලහිටියෙ ඔතු පංගුව
ඔතු වී අමුණක් දේවාලයට දීම
97
කපු පංගුවට අයිති කුඹුරේ පංගුව
අළුත්වැඩියා වැඩ
98
ඔතු පංගුව
වී බෙර පහක් දේවාලයට ඔතු දීම
99
බස්නායක නිලේ මුත්තෙට්ටුවේ පංගුව
දේවාලයට සිලිමක් ඔතු දීම
100
ඔතු පංගුව
පැන්ස නමයක් දේවාලයට ඔතු දීම,අළුත්වැඩියා වැඩ
101
තටුකොළ පංගුව
මාරුවෙන පංගුව
102
කපු පංගුව
වී තුන් පෑලක් කපුනිලේට ඔතු දීම,අළුත්වැඩියා වැඩ
103
විලේ හෙවනැන්නැහෙ පංගුව
නළුවෙල නො:24 පංගුවේ කොටසක්
සැලකිය යුතුයි අංක 89 සිට 103 තෙක් පංගු 15 නියමිතව ඇත්තේ දේවාලයට ඔතු දීම පමණි
                                 එගොඩ වලේබොඩ පරවෙනි පංගු

01
දුර පංගුව
කාත්ති තුනට හකුරු පට්ටා තුනක්,කෙසෙල් කැනක්,බැඳි කඳක් දේවාලයට දීම;එවැනි කත් බස්නායක නිලමේට හා අත්තනායක මොහොට්ටාලට දීම; අළුත්වැඩියා කිරීම
02
මිනුම් පංගුව
කාත්ති තුනට හකුරු පට්ටා තුනක්,කෙසෙල් කැනක්,බැඳි කඳක් දේවාලයට දීම;එවැනි කත් බස්නායක නිලමේට හා අත්තනායක මොහොට්ටාලට දීම; අළුත්වැඩියා කිරීම, දේවාලයට බුලත් දීම,මහ පෙරහැර දිය කපන දාට බස්නායක නිලමේට,අත්තනායක මොහොට්ටාල නිලමේට,අතපත්තු මොහොට්ටාලට,රත්නායක රාළට,පාන් මඩුවට බුලත් දීම
03
ඔතුකාර පංගුව
දේවාලයට බුලත් දීම,මහ පෙරහැර දිය කපන දාට බස්නායක නිලමේට,අත්තනායක මොහොට්ටාල නිලමේට,අතපත්තු මොහොට්ටාලට,රත්නායක රාළට,පාන් මඩුවට බුලත් දීම
04
මනවිර වතුකාර පංගුව
දේවාලයට බුලත් දීම,මහ පෙරහැර දිය කපන දාට බස්නායක නිලමේට,අත්තනායක මොහොට්ටාල නිලමේට,අතපත්තු මොහොට්ටාලට,රත්නායක රාළට,පාන් මඩුවට බුලත් දීම
05
සුදුහකුරු පංගුව
එක කාත්තියකට දේවාලයට හකුරු මුල් 60ක් දීම,එළවළු පිරිවැහි හතරක් දීම,කෙසෙල් කැනක් දීම,තොරණ බැඳීමේ වැඩ
06
අලංකාර පංගුව
එක කාත්තියකට දේවාලයට හකුරු මුල් 60ක් දීම,එළවළු පිරිවැහි හතරක් දීම,කෙසෙල් කැනක් දීම,තොරණ බැඳීමේ වැඩ
07
හිතකැලේ අඟුරුකාර පංගුව
කාත්තිවලට නිලකාරයන් දෙන කත් දේවාලයට ගෙන ඒම,මහ පෙරහැරෙ කොඩි ඇල්ලීම,අළුත්වැඩියා වැඩ
08
මහතුන් නොහොත් ඌලියම් පංගුව
පැණි සහ දුම්මල දේවාලයට දීම,අළුත්වැඩියා වැඩ
09
දවුල්කාර පංගුව
දේවාලයට හකුරු දීම,අළුත්වැඩියා වැඩ
10
හීන්බාලගේ ඌලියම්කාර පංගුව
දේවාලයට හකුරු සහ කෙසෙල් කැන් සහ අළුත්වැඩියා වැඩ
11
පැණිපච්චොල පංගුව
බස්නායක නිලමේටහකුරු සහ කෙසෙල් කැන් දීම සහ අළුත්වැඩියා වැඩ
12
මනතුන්ගේ පංගුව
දේවාලයට හකුරු හා කෙසෙල් කැන් දීමසහ අළුත්වැඩියා වැඩ
13
පැණිපච්චොල පංගුව
මුළුතැනට හකුරු දීම
14
පැණිපච්චොල පංගුව
මුළුතැනට හකුරු දීම
15
පැණිපච්චොල පංගුව
කාත්ති තුනට හකුරු දීම
16
අලංකාර පංගුවේ ඌලියම් පංගුව
බස්නායක නිලමේගේ ඕනෑම වැඩක් කිරීම


නළුවෙල ගමේ ප්‍රවේණි පංගු

01
බත්වඩන පංගුව
මුළුතැන් බෑම
02
හල්වින්නෙ චාමර පංගුව
බස්නායක නිලමේට අඩුක්කු දීම
03
අගල්ගම මලවර පංගුව
කවි කීම ,තාලම් ගැසීම
04
පාලම ඉලංගමේ මොට්ටුක්කාර පංගුව
දේවාලයට ඔතු දීම
05
තම්මැට්ටන්කාර පංගුව
දේවාලයට ඔතු දීම
06
දවුල්කාර පංගුව
දවුල් ගැසීම
07
වෑකුඹුරෙ තම්මැට්ටන්කාර පංගුව
සිංගාරම් කිරීම
08
තොටපල්ලෙ පලිහවඩන පංගුව
දොර යතුරු බාරව සිටීම
09
පොකු‌‌‌‌‍නෙ ගෙබලන පංගුව
දොර යතුරු බාරව සිටීම
10
ජාහලු පංගුව
පිරුවට දීම,වියන් බැඳීම
11
තෙල්කාර පංගුව
නීලපන්දම් ඇල්ලීම
12
උඩගෙදර ඉලංගමේ මලවර පංගුව
පෙරහැරේ කවි කීම
13
කප හිටවන පංගුව
අළුත්නුවර ගමේ 86 වැනි පංගුවේ කොටසක්
14
උඩගෙදර ඉලංගමේ මලවර පංගුව
පෙරහැරේ කවි කීම
15
කල්තොටයාගේ පංගුව
වෙසක් පිංකමට දන් කදක් දීම
16
පෙත්තර කුඹුරේ පංගුව
වෙසක් පිංකමට දන් කදක් දීම
17
යක්දෙහිරාළගේ පංගුව
අළුත්වැඩියා කිරීම
18
මහවලතැන්නේ විහාරෙ පංගුව
දන්දීම සඳහාය
19
මහබෙත්මේ කපුනිලේ පංගුව
අළුත්නුවර නො:3 දරන පංගුවේ කොටස
20
රණබාහුගේ පංගුව
දෙවියන් වැඩමවන විට චාමර සැලීම
21
උඩගංගොඩ වට්ටෝරු පංගුව
උඩවියන් ඇල්ලීම,හඳුන්කිරි පැන් ඉසීම
22
ලන්සකාර පංගුව
රන්දෝලි වැඩමවීම
23
මලපෙ පංගුව
රන්දෝලි වැඩමවීම
24
කුඩාකාර පංගුව
දෝලියට කුඩේ ඇල්ලීම
25
වට්ටෝරු පංගුව
උඩුවියන් ඇල්ලීම,හඳුන් කිරි පැන් ඉසීම
26
විලේ හෙවනැන්නැහෙ පංගුව
පෙරහැර දවස්වල තානායමේ මුරට සිටීම
27
හපුගහ කුඹුරේ පංගුව
රථය සහ බස්නායක නිලමේගේ තානායම මුර කිරීම
28
හල්ඕවිට මනන පංගුව
දර වතුර දීම
29
මුත්තෙට්ටුකාර පංගුව
දෙවියන් වැඩමවන රථය ඇදීම
30
සායක්කාර පංගුව
වියන් බැඳීම,පිරුවට දීම
31
දෙවටේගේ පංගුව
පෙරහැරෙ කොඩියක් ඇල්ලීම
32
යමන් පංගුව
දේවාලයට අවශ්‍ය යකඩ දීම
33
නම්බි වට්ටෝරු පංගුව
උඩුවියන් ඇල්ලීම,කිරිපැන් ඉතිරවීම
Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © 2010 • ජනකතා හා ඉතිහාසය • Design by Dzignine